Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.09/04/10/18. „Dostawa fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu”

Termin składania ofert: 26.10.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.10.2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.08/03/09/18. „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 20 03 99, z podziałem na 3 części”

Termin składania ofert: 17.10.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.10.2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomieni o unieważnieniu postępowania
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.07/01/08/18. – Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do zbierania i transportu odpadów typu śmieciarka dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Treść zapytań, wyjaśnień i zmian zapisów SIWZ z dnia 14.08.2018 r. – zmiana formularza „Parametry techniczne” (Załacznik nr 8 do SIWZ)

Termin składania ofert: 21.08.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.08.2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.05/28/06/17. – Dostawa używanego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do zmieszanych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów i odpadów wilkogabarytowych dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

Termin składania ofert: 14.07.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.07.2017 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

1 Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem i zmianą zapisów SIWZ

Zmiana formularza „Parametry techniczne oferowanego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego” (Załącznik nr 5 do SIWZ)

Zmiana Projektu Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ)

2 Treść zapytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP. 06/09/04/18. – Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we włocławku

Termin składania ofert: 19.04.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.04.2018 r. 10:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienie z wolnej ręki Nr BZ/ZP.05/20/03/18. – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o.

Zamówienie z wolnej ręki na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30.03.2018 r.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – postępownaie Nr BZ/ZP.05/20/03/18. – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.04/15/02/18. – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o. na lata 2018/2020

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Termin składania ofert: do dnia 16.03.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.03.2018 r. godz. 10:15

Termin składania ofert: do dnia 15.03.2018 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 15.03.2018 r. godz. 12:15

Termin składania ofert: do dnia 08.03.2018 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 08.03.2018 r. godz. 12:15

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załacznik Nr 6 do SIWZ

Uwaga:

Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia – Załacznik nr 1 i 5 do SIWZ oraz formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowi część poufną. 

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, ktorego reprezentuje.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.03.2018 r.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem z dnia 06.03.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.03.2018 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 13.03.2018 r.

 

Część poufna udostępniona dla Wykonawców na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI:

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 12.03.2018 r.

Sprostowanie do zapytań i wyjaśnień z dnia 12.03.2018 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 13.03.2018 r.

Zmiana formularza ofertowego z dnia 13.03.2018 r.

Doprecyzowanie wyjaśnień treści z dnia 12.03.2018 r. i 13.03.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI Nr I – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ Nr 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- CZĘŚĆ Nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej środowiskowej
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/09/02/18. – Usługa ochrony fizycznej i elektronicznej osób i mienia oraz obsługa, konserwacja i naprawa systemu alarmowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin skłdania ofert: 28.02.2018 r.  godz 10:00 Zapisz

Termin otwarcia ofert: 28.02.2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.03.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.01/05/01/18. na: „Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04, z podziałem na 2 zadania”

Termin składania ofert: 21.02.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.02.2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2