Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.02/14/01/19. – Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki elewatorowej, ciągnionej, jednoosiowej, dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert: 28.01.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.01.2019 r. godz. 10:15

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 22.01.2019 r.

SIWZ z dnia  22.01.2019 r.
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.01/07/01/19. na: „Dostawę soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

Termin składania ofert: 16.01.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.01.2019 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.11/20/12/18. na „Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Termin składania ofert: 07.01.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.01.2019 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 
Ogłoszenie o dialogu technicznym Nr BZ/DT.1/22/11/18. na: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

Termin przesyłania zgłoszeń: do 30 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia dialogu technicznego

 
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.10/16/10/18. na: „Dostawę fabrycznie nowego ciągnika dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

Informacja z otwarcia ofert

Treść zapytań, wyjaśnień i zmian zapisów SIWZ

Zmiana formularza – Parametry techniczne – Załącznik nr 8 do SIWZ

Ogloszenie o zamówieniu

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.09/04/10/18. „Dostawa fabrycznie nowego przesiewacza bębnowego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu”

Termin składania ofert: 26.10.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 26.10.2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.08/03/09/18. „Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 20 03 99, z podziałem na 3 części”

Termin składania ofert: 17.10.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 17.10.2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.07/01/08/18. – Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do zbierania i transportu odpadów typu śmieciarka dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Treść zapytań, wyjaśnień i zmian zapisów SIWZ z dnia 14.08.2018 r. – zmiana formularza „Parametry techniczne” (Załacznik nr 8 do SIWZ)

Termin składania ofert: 21.08.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.08.2018 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.05/28/06/17. – Dostawa używanego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do zmieszanych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów i odpadów wilkogabarytowych dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

Termin składania ofert: 14.07.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.07.2017 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

1 Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem i zmianą zapisów SIWZ

Zmiana formularza „Parametry techniczne oferowanego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego” (Załącznik nr 5 do SIWZ)

Zmiana Projektu Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ)

2 Treść zapytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP. 06/09/04/18. – Wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we włocławku

Termin składania ofert: 19.04.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.04.2018 r. 10:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty