Dziennik Zmian

Rok 2017
image_pdfimage_print

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

image_pdfimage_print