Ogłoszenie o dialogu technicznym Nr BZ/DT.1/22/11/18. na: "Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej PGK "Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku"

Termin przesyłania zgłoszeń: do 30 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym