image_pdfimage_print
Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.09/18/06/19. na: Rozbudowę i przebudowę istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w ramach inwestycji pn. Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, na terenie działki o nr ew. 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 w obrębie ew. Machnacz gm. Brześć Kujawski, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020