Ogłoszenie o dialogu technicznym Nr BZ/DT.1/22/11/18. na: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

Termin przesyłania zgłoszeń: do 30 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym

Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym

Informacja o przedłużeniu terminu zakończenia dialogu technicznego

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego