Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienie z wolnej ręki Nr BZ/ZP.05/20/03/18. – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o.

Zamówienie z wolnej ręki na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30.03.2018 r.