Postępowanie klasyczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Ubezpieczenie majątku i rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

image_pdfimage_print

UWAGA: Nowy termin składania i otwarcia ofert – zmiana z dnia 09.03.2021 r.

Termin składania ofert: 15.03.2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.03.2021 r. godz. 10:30 (brak jawnego otwarcia ofert)

 

link do miniPortalu:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/deea8200-e7b9-42ae-afee-a11c251c063d

Identyfikator postępowania: deea8200-e7b9-42ae-afee-a11c251c063d

 

Nr ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00009042/01

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWZ Wzory pełnomocnictwa

Załacznik nr 4 do SWZ Oświadczenie Wstępne

Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz narzędzi

Załącznik nr 6 do SWZ Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SWZ Wniosek o udostępnienie części poufnej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.03.2021 r.

Zmiana treści SWZ z dnia 03.03.2021 r.

Wyjaśnienie i modyfikacje treści SWZ z dnia 05.03.2021 r. – część poufna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2021 r. – zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zmiana treści SWZ z dnia 09.03.2021 r. – zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Wyjaśnienie i modyfikacje treści SWZ z dnia 10.03.2021 r. – część poufna

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Część nr 01 i Część nr 02

Zawiadomienie o unieważnieniu Części nr 03

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-02-19 14:22:41
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-14 13:47:39 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 290

Dziennik zmian