Praca

image_pdfimage_print

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. poszukuje pracownika
na stanowisko:

Kierowca-mechanik

 

Kandydaci na stanowisko winni spełniać następujące kryteria:

 • prawo jazdy kat. C
 • aktualne uprawnienia i badania (orzeczenie lekarskie + badania psychotechniczne)
 • karta kierowcy
 • ukończony kurs na przewóz rzeczy
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność,

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • uprawnienia do obsługi urządzeń HDS
 • znajomość topografii Włocławka i okolic

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pojazdów do 3,5 t oraz pojazdów ciężarowych,
 • obsługa mieszkańców Włocławka i gmin ościennych w zakresie wywozu odpadów i zapewnienia pojemników,
 • wykonywanie prostych czynności eksploatacyjnych przy powierzonym sprzęcie,
 • dbałość o powierzony sprzęt oraz zgładzenie awarii przełożonym.

 

Oferty winny zawierać

 • CV zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Kierowca-mechanik  należy składać  w siedzibie spółki – Dział Kadr mieszczącym  się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku do dnia 07.06.2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

*****

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: saniko@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby
  i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.