Przepisy w zakresie postępowań przetargowych

W PGK „Saniko” Sp. z o.o. obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie postępowań przetargowych zatwierdzone Uchwałą Prezesa Zarządu Nr 10/2016 z dnia 4 lipca 2016 r