Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.01/17/01/14. – Remont utwardzonej nawierzchni placu na bazie PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert: 10.02.2014 r. godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa – projekt budowlany – branża: budowlana i sanitarna

Załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa – projekt budowlany – branża: elektryczna

Załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa – przedmiary robót, kosztorysy nakładcze

Załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa – szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty