Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/27/03/17. – Termomodernizacja budynku socjalno-biurowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

image_pdfimage_print

ZMIANA TERMINU

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.04.2017 r. godz. 10:00

NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT: 24.04.2017 r. godz. 10:30

Termin składania ofert: 14.04.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.04.2017 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa:

I. Projekty budowlane

1. Projekt budowlany – branża budowlana, sanitarna

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

2. Projekt budowlany – branża budowlana, sanitarna

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

3. Projekt budowlany – branża elektryczna

Rys. 1

Rys. 2

II. Przedmiar robót

1. Przedmiar robót – branża budowlana, sanitarna

2. Kosztorys nakładczy – branza budowlana, sanitarna

3. Przedmiar robót – branża budowlana, sanitarna

4. Kosztorys nakładczy – branża budowlana, sanitarna

5. Przedmiar robót – branża elektryczna

III. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1. STWiORB

2. STWiORB

3. STWiORB

4. STWiORB

5. STWiORB

6.STWiORB

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 05.04.2017 r.

PROJEKT UMOWY po zmianach z dnia 05.04.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 13.04.2017 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 13.04.2017 r.

PROJEKT UMOWY po zmianach z dnia 13.04.2017 r.

Treść zapytań i wyjaśnień zapisów SIWZ z 18.04.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2017-03-28 14:42:13
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-06 14:42:59 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 1566

Dziennik zmian