Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.04/15/02/18. – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o. na lata 2018/2020

image_pdfimage_print

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!!

Termin składania ofert: do dnia 16.03.2018 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.03.2018 r. godz. 10:15

Termin składania ofert: do dnia 15.03.2018 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 15.03.2018 r. godz. 12:15

Termin składania ofert: do dnia 08.03.2018 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 08.03.2018 r. godz. 12:15

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załacznik Nr 6 do SIWZ

Uwaga:

Szczegołowy opis przedmiotu zamówienia – Załacznik nr 1 i 5 do SIWZ oraz formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, stanowi część poufną. 

Wykonawca informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, ktorego reprezentuje.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.03.2018 r.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem z dnia 06.03.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13.03.2018 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 13.03.2018 r.

 

Część poufna udostępniona dla Wykonawców na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI:

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 12.03.2018 r.

Sprostowanie do zapytań i wyjaśnień z dnia 12.03.2018 r.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dnia 13.03.2018 r.

Zmiana formularza ofertowego z dnia 13.03.2018 r.

Doprecyzowanie wyjaśnień treści z dnia 12.03.2018 r. i 13.03.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI Nr I – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ Nr 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- CZĘŚĆ Nr 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej środowiskowej

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2018-02-26 15:00:02
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-06 15:00:52 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 1130

Dziennik zmian