Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.06/27/03/14. -Dostawa pojazdu silnikowego typu furgon dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert do dnia 14.04.2014 r. godz. 10:00

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść zapytań i wyjaśnień zapisów SIWZ z dnia 07.04.2014 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ