Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP..07/26/08/15. – Budowa magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej z wytwornicą solanki dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno – Użytkowy

Załącznik Nr 1 do PFU mapa

 

Treść zapytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ z dnia 03.09.2015 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty