Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.11/04/07/19. na: „Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 19 06 04 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, z podziałem na 4 części”

image_pdfimage_print

Zmiana terminu składania ofert!

Termin składania ofert: 28.08.2019 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 28.08.2019 r. godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ 

Identyfikator postępowania:   3601906d-ca12-4a18-bd16-1f045055f71e

Klucz publiczny dostępny jest    https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=3601906d-ca12-4a18-bd16-1f045055f71e

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.08.2019 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 07.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.08.2019 r.

Zmian treści SIWZ z dnia 20.08.2019 r.

SIWZ zaktualizowana na dzień 20.08.2019 r. – zmiana treści Formularza ofertowego

Formularze wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Część Nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Część Nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Część nr 3

 

 

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2019-07-10 11:11:41
Ostatnia modyfikacja: 2019-10-30 14:27:41 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 888

Dziennik zmian