Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.11/20/12/18. na „Transport odpadu o kodzie 19 12 12 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”

Termin składania ofert: 07.01.2019 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 07.01.2019 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej