Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.15/21/12/20 pn.: „Dostawa i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortownia odpadów komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczanych urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 02.02.2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 02.02.2021 r. godz. 10:30

link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f5eac64b-1b1d-4f26-82f9-f2cb7f1bc65d

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SIWZ – OPZ

Załączniki do OPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – Koncepcja

Załączniki do SIWZ nr 3-12 i Formularza ofertowego nr 1-2

 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Treść zapytań i wyjaśnień treści zapisów SIWZ z dnia 19.01.2021 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 19.01.2021 r.

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór Umowy z dnia 19.01.2021 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPZ z dnia 19.01.2021 r.

 

Zmiana treści SIWZ z dnia 26.01.2021 r.

SIWZ zmodyfikowana z dnia 26.01.2021 r.

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.02.2021 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2020-12-28 13:28:15
Ostatnia modyfikacja: 2021-05-27 06:58:55 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 842

Dziennik zmian