Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.18/22/10/19. na: „Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12, 19 06 04 i 19 12 04 dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, z podziałem na 8 części”

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 04.12.2019 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 04.12.2019 r. godz. 11:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ

Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=7b5d71aa-1b24-4f39-879b-f095aae121ff

Zmiana treści SIWZ z dnia 19.11.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu Części nr 1 i Części nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część nr 2 i Część nr 6

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Część nr 3, Część Nr 4, Część Nr 7 i Część Nr 8

 

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2019-11-05 13:45:05
Ostatnia modyfikacja: 2020-01-20 14:11:55 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 754

Dziennik zmian