Przetarg nieograniczony – Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 19 12 12 i 19 12 04, z podziałem na 2 zadania

Termin składania ofert: 28.04.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.04.2017 r. godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty