Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 (pre RDF), 19 05 99, 19 06 04, 19 12 12, dla RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, w podziale na sześć części

image_pdfimage_print
  1. Ogloszenie-2021-ojs230-605132-pl-pdf
  2. SWZ
  3. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty
  4. Załącznik nr 2 do SWZ – edytowalna wersja formularza JEDZ
  5. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
  6. Załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia
  7. Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
  8. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór oświadczenia wykonawców wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia
  9. Załącznik nr 7 do SWZ – wzór umowy

Adres skrzynki ePuap Zamawiającego: /Saniko_Wloclawek/SkrytkaESP

Numer identyfikacyjny, identyfikator [ID] postępowania: d0aec582-d8e3-4cad-b789-f4e584d69cf3

Link do postępowania na miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d0aec582-d8e3-4cad-b789-f4e584d69cf3

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2021-11-26 11:54:55
Ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 11:55:32 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 12

Dziennik zmian