Zapytania ofertowe

image_pdfimage_print

W PGK „Saniko” Sp. z o.o. obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zatwierdzone Uchwałą Prezesa Zarządu Nr 14/2018 z dnia 13.07.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO POJAZDÓW”

Termin składania ofert do dnia 31.10.2018 r. do godz. 12:00

Treść zapytania ofertowego z dnia 26.10.2018 r.

Wzór formularza oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.11.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO POJAZDÓW”

Termin składania ofert do dnia 22.10.2018 r. do godz. 12:00

Treść zapytania ofertowego z dnia 18.10.2018 r.

Wzór formularza oferty

Unieważnienie zapytania ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „DOSTAWĘ SOLI DROGOWEJ DR NIEZBRYLAJĄCEJ, KAMIENNEJ, KOPALNIANEJ, NIEODPADOWEJ, LUZEM DO ZIMOWEGO UTRYMANIA DRÓG DLA PGK „SANIKO” Sp. z o.o. WE WŁOCŁAWKU”

Termin składania ofert do dnia 09.11.2017 r. do godz. 12:00

Treść zapytania ofertowego z dnia 03.11.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO DLA PGK „SANIKO” SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU, W OKRESIE 3 M-CY”

Termin składania ofert: do dnia 30.06.2017r. do godz. 15:00.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2017 r.

Załacznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Zasady przyjmowania i odbioru oleju napędowego

Załacznik Nr 3 Formularz oferty

Załącznik Nr 4 Wykaz dostaw

Załącznik Nr 5 Wykaz wyposażenia technicznego

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.07.2017 r.