image_pdfimage_print
„Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, i instalacji elektrycznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczonych urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” – drugie postępowanie
Postępowanie klasyczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:„Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, i instalacji elektrycznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczonych urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”