Postępowanie klasyczne w trybie podstawowym bez negocjacji Nr BZ/ZP.08/20/07/21 pn.: „Dostawa soli drogowej DR niezbrylajacej, kamiennej, kopalnianej dla PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 29.07.2021 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 29.07.2021 r. godz. 10:00

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1  do SWZ – Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie w trybie art-125 ust. 1 ustawy PZP

5. Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6. Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

7. Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

8. Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji 

9. Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz dostaw

10. link do postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bdd23d8-7a78-4f9e-89b7-b1144b18705f

11. ID postępowania: 0bdd23d8-7a78-4f9e-89b7-b1144b18705f

12. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

13. Informacja z otwarcia ofert

14. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-07-21 14:12:49
Ostatnia modyfikacja: 2021-08-23 13:46:08 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 94

Dziennik zmian