Postępowanie klasyczne w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:„Pełnienie funkcji zespołu nadzoru inwestorskiego obejmującego kompleksowy, wielobranżowy nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, i instalacji elektrycznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Dostawa i montaż doposażenia uzupełniającego zautomatyzowanego sortowania odpadów komunalnych wraz z zaprojektowaniem powiązania technologicznego nowo dostarczonych urządzeń z istniejącą linią sortowniczą w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: 11.03.2021r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.03.2021r., godz. 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1a do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6-do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

 

Informacja o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-03-01 14:35:39
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-14 13:46:37 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 255

Dziennik zmian