Praca

image_pdfimage_print

OGRODNIK

 Wymagania:

 1. Kandydaci na stanowisko winni posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku ogrodnika.

Zakres obowiązków:

 1. Wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych przy uprawie roślin ozdobnych w tunelach foliowych w RZUOK w Machnaczu, a w szczególności:
  – wysadzanie kwiatów,
  – podlewanie roślin,
  – nawożenie roślin,
  – hartowanie kwiatów, codzienna opieka i doglądanie.
 2. Dostosowanie produkcji kwiatów do optymalnych terminów sprzedaży.
 3. Natychmiastowe powiadamianie obsługi RZUOK o nieprawidłowościach związanych z brakiem możliwości utrzymania odpowiednich temperatur w tunelach foliowych.
 4. Sporządzenie miesięcznych harmonogramów prac z określeniem przewidywanej liczby godzin, podczas których zleceniobiorca będzie wykonywał zadania wynikające z umowy.

Oferty winny zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Ogrodnika należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

ELEKTRYK

Wymagania:

 1. Wykształcenia zawodowe, preferowane wykształcenie średnie
 2. Uprawnienia energetyczne co najmniej grupy G – 1

Zakres obowiązków:

 1. Naprawa, kontrola oraz konserwacja i usuwanie usterek w instalacji elektrycznej oraz urządzeniach w ramach posiadanych uprawnień energetycznych
 2. Obsługa, regulacja i konserwacja elementów instalacji i urządzeń elektrycznych wchodzących w skład linii sortowniczej
 3. Obsługa, kontrola pracy (uruchamianie) jednostek kogeneracyjnych
 4. Wymiana źródeł światła oraz wymiana i uzupełnianie osprzętu elektrycznego
 5. Wymiana i uzupełnianie instalacji elektrycznej
 6. Wykonywanie drobnych napraw urządzeń oraz elektronarzędzi
 7. Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej
 8. Wykonywanie drobnych prac ślusarskich małych podzespołów lub urządzeń (okresowo).
 9. Praca ręcznymi narzędziami ślusarskimi.
 10. Współudział w prowadzonych pracach konserwacyjno – naprawczych linii sortowniczej, maszyn i urządzeń.

Oferty winny zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Elektryka należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

MECHANIK

Wymagania:

 1. Wykształcenia kierunkowe techniczne, min. zawodowe (preferowane – średnie).
 2. Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika lub innym stanowisku zbliżonym np. konserwator, pracownik techniczny.
 3. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Znajomość budowy i działania podstawowych urządzeń mechanicznych.
 2.  Umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy urządzeń mechanicznych.
 3.  Obsługa i konserwacja urządzeń technologicznych oraz urządzeń technicznych wchodzących w skład linii sortowniczych (utrzymywanie w stanie gotowości linii sortowniczych).
 4.  Wykonywanie napraw urządzeń, podzespołów lube elementów linii technologicznych.
 5.  Wykonywanie małych przeglądów/konserwacji okresowych, maszyn komunalnych i urządzeń.
 6.  Wykonywanie drobnych napraw maszyn komunalnych i urządzeń.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień w zakresie:

 1. Świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji E1 (grupa 1).
 2. Zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym.
 3. Posiadanie uprawnień spawalniczych.
 4. Świadectwa lekarskiego do pracy na wysokości powyżej 3 m.

Oferty winny zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Mechanika należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.

KONSERWATOR ZMIANOWY

Wymagania:

 1. Wykształcenia kierunkowe techniczne, min. zawodowe (preferowane – średnie).
 2. Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku konserwatora lub innym stanowisku zbliżonym np. mechanik.
 3. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa i konserwacja urządzeń technologicznych oraz urządzeń technicznych wchodzących w skład linii sortowniczych (utrzymywanie w stanie gotowości linii sortowniczych).
 2.  Umiejętność diagnozowania awarii i usterek.
 3.  Wykonywanie napraw urządzeń, podzespołów lube elementów linii technologicznych, usuwanie drobnych awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.
 4.  Wykonywanie pomiarów gazu w punktach zbiorczych ujęcia biogazu.
 5. Obsługa agregatów  prądotwórczych, pieca grzewczego,
  myjni najazdowej oraz innych urządzeń w ramach posiadanych uprawnień.
 6.  Wykonywanie małych przeglądów/konserwacji okresowych, maszyn komunalnych i urządzeń.
 7.  Wykonywanie drobnych napraw maszyn komunalnych i urządzeń.
 8.  Obsługa centrali wentylacyjnych.
 9.  Kontrola pracy instalacji C.O..
 10.  Wykonywanie drobnych prac montażowych.
 11.  Utrzymywanie we właściwym porządku (stanie) podległych urządzeń i instalacji.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień w zakresie:

 1. Świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji E1, E2, E3 (grupa 1,2,3).
 2.  Zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym.
 3.  Posiadanie uprawnień spawalniczych.
 4.  Świadectwa lekarskiego do pracy na wysokości powyżej 3 m.

Oferty winny zawierać:

 1. List motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń kandydata w pracy zawodowej.
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i kwalifikacyjne kandydata.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Konserwatora należy składać w sekretariacie spółki mieszczącym się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres saniko@saniko.com.pl
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi po wstępnej rekrutacji odbędą się w siedzibie spółki. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, z dnia 27.04.2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel: 54/ 412 18 05; e-mail: iod@saniko.com.pl; adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w złożonej aplikacji, przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda zamieszczona w aplikacji.
 5. Aplikacje niezawierające zgody nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone po otrzymaniu. Aplikacja osoby wybranej będzie dołączona do akt przyszłego pracownika w przypadku zawarcia z nim umowy. Pozostałe rozpatrywane aplikacje po zakończeniu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 miesięcy tj. do czasu zakończenia weryfikacji nowo zatrudnionej osoby i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 6. Aplikacje osób, które wyraziły zgodę na pozostawienie ich dla przyszłych rekrutacji będą przechowywane w bazie przez okres 6 miesięcy i jeżeli w tym czasie nie zostanie wznowiona rekrutacja zostaną zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo cofnięcia zgody do przetwarzania danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie stosuje się profilowania kandydatów do pracy.