Przetarg nieograniczony NM/ZP.04/06/05/11. – przebudowa budynku socjalnego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Dokumentacja budowlana 1 – projekt branża budowlana

Dokumentacja budowlana 2 – projekt branża elektryczna

Dokumentacja budowlana 3 – projekt branża sanitarna

Dokumentacja budowlana 4 – ST branża budowlana

Dokumentacja budowlana 5 – ST branża elektryczna

Dokumentacja budowlana 6 – ST branża sanitarna

Dokumentacja budowlana 7 – przedmiar robót branża budowlana

Dokumentacja budowlana 8 – przedmiar robót branża elektryczna

Dokumentacja budowlana 9 – przedmiar robót branża sanitarna

Dokumentacja budowlana 10 – kosztorys ofertowy branża budowlana

Dokumentacja budowlana 11 – kosztorys ofertowy branża elektryczna

Dokumentacja budowlana 12 – kosztorys ofertowy branża sanitarna

Treść zapytania oraz wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty