Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.03/19/02/19. – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

image_pdfimage_print

UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!!

Termin składania ofert: 15.03.2019 r. godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 15.03.2019 r. godz. 12:15

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.03.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.03.2019 r.

Część jawna:

SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Zmiana treści SIWZ z dnia 05.03.2019 r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 12.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Część poufna:

Załącznik Nr 1a do SIWZ – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 1b do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Procedura likwidacji szkód

Załącznik Nr 1a, 1b, 2, 5 do SIWZ stanowi część poufną SIWZ. Część poufną SIWZ Wykonawca może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania.

Treść zapytań, wyjaśnień i zmian zapisów SIWZ z dnia 08.03.2019 r.

Sprostowanie do odpowiedzi z dnia 08.03.2019 r. wraz ze zmianą treści SIWZ

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2019-02-25 14:53:19
Ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 11:31:37 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 565

Dziennik zmian