Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.05/17/03/14. – Budowa instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania odpadów komunlanych

image_pdfimage_print

Termin składania ofert: do dnia 11.04.2014 r. do godz. 10:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert: do dnia 25.04.2014 r. do godz. 10:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.04.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.04.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.04.2014 r.

 

SIWZ

SIWZ – po modyfikacjach na dzień 17.04.2014 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis technologii przetwarzania odpadów

Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy do projektu budowlanego

Projekt budowlany branża sanitarna

Projekt budowlany branża elektryczna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Przedmiar robót branża budowlana

Przedmiar robót branża sanitarna

Przedmiar robót branża elektryczna

Kosztorys nakładczy branża ogólnobudowlana

Kosztorys nakładczy branża sanitarna

Kosztorys nakładczy branża elektryczna

Plan zagospodarowania przestrzennego

1. Zmiana treści SIWZ z dnia 31.03.2014 r.

Projekt Umowy po zmianach

 

2. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów SIWZ z dnia 02.04.2014 r.

Załącznik Kosztorys nakładczy i przedmiar robót – branża budowlana po zmianach

 

3. Treść zapytań i wyjaśnień wraz ze zmianą zapisów SIWZ z dnia 03.04.2014 r.

Załączniki:

Kosztorys nakładczy – branża sanitarna

Projekt Umowy po zmianach

 

4. Treść zapytania i wyjaśnienie zapisów SIWZ z dnia 07.04.2014 r.

5. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia z dnia 10.04.2014 r.

Załącznik Nr 8 do SIWZ „Wykaz wykonanych robót budowlanych” po zmianach

6. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.04.2014 r.

Załącznik – SIWZ zmodyfikowana na dzień 17.04.2014 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor informacji:
Wprowadził: Mariusz Szczupakowski
Utworzono: 2014-03-21 14:09:14
Ostatnia modyfikacja: 2018-05-06 14:10:03 | przez: Mariusz Szczupakowski
Wyświetlono: 4756

Dziennik zmian