Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.07/06/07/16. – Remont dachu budynku administracyjno – warsztatowego PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert: 05.08.2016 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 05.08.2016 r. godz. 9:30

Ogłoszenie o zamowieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa:

1. Projekt budowlany – branża budowlana

2. Projekt budowlany – branża elektryczna

3. Rysunek do projektu budowlanego – branża elektryczna

4. Opis techniczny do projektu budowlanego

5. Szczegołowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

6. Przedmiar robot – branża budowlana

7. Przedmiar robot – branża elektryczna

ÂÂ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty