Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.08/26/08/14. – Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej

Termin składania ofert: 09.09.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 09.09.2014 r. godz. 11:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

Treść zapytań i wyjaśnień do zapisów SIWZ 1

Treść zapytań i wyjaśnień do zapisów SIWZ 2

Treść zapytań i wyjaśnień do zapisów SIWZ 3

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty