Przetarg nieograniczony Nr BZ/ZP.11/04/09/13. – Dostawa odzieży, obuwia i rękawic roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku

Termin składania ofert: 24.09.2013 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Treść zapytań oraz wyjaśnienia zapisów SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty